Stop climate change - play your part

Sužinokite naujausią informaciją apie klimato kaitą, politiką ir tarptautines derybas mūsų kampanijų tinklalapyje.

 

 

Food culture 

Mityba turi esminę reikšmę mūsų gyvenimui, sveikatai ir savijautai. Gera mityba yra politinis dalykas. Paremkite mūsų kovą už geriau informuotą visuomenę, aktyvesnį asmeninį dalyvavimą ir dalyvaujamąją demokratiją, kad visoje Europoje būtų vykdoma geresnė maisto produktų politika.

 

 

 

 

Green New Deal

Programa „Green New Deal“ yra visą apimantis žaliųjų atsakas į dabartinę ekonomikos, socialinę ir ekologinę krizę. Interneto svetainėje rasite sėkmės istorijų, geriausios patirties modelių ir tyrimų.


 

 

Respect my Privacy

Šiuo metu, kai ES duomenų apsaugos nuostatų reforma pasiekė lemiamą etapą ir kai, vykstant deryboms dėl ES ir JAV susitarimo, atskleidžiama vis daugiau JAV institucijų vykdomo šnipinėjimo atvejų, atėjo laikas ir duomenų apsaugai skirti „žaliąją“ kampaniją.

 


 

Green TEN-T

Norint, kad ES transporto politika rimtai padėtų kovoti su klimato kaita, itin svarbu persvarstyti transeuropinių tinklų sistemą, remiantis ekonominio, socialinio ir ekologinio tvarumo prielaida.

 

 

Get Women On Board 

Vyrų ir moterų lygybė yra viena iš pagrindinių teisių ir vienas iš pagrindinių tikslų, kurių įsipareigojo siekti Europos Sąjunga. Todėl žalieji reikalauja, kad stebėtojų tarybose būtų nustatyta privaloma moterų kvota.

 

 

For a GMO-free Europe 

Genetiškai modifikuotas maistas yra visuotinė grėsmė aplinkai, sveikatai, rūšių įvairovei ir ilgalaikiam aprūpinimui maistu. ES piliečiai turi teisę į genų inžinerijos nepaliestą aplinką ir maisto produktus.

 

 

YES WE STOP! 

Reikalaujame: nepradėti derybų dėl ES ir JAV prekybos susitarimo (angl. TTIP), kol JAV neįsipareigos kartu su ES taikyti privalomus duomenų apsaugos standartus!


 

 

The flawed EU budget plan (2014-20) and the Greens/EFA alternative

6 priežastys atmesti dabartinę poziciją ir 7 reikalavimai, kuriais siekiama geresnio ES biudžeto


 

 

Out and green

Ne kiekvienoje Europos šalyje mes vienodai laisvi. Antra vertus, dalyvaudami ilgiausiose virtualiose eitynėse galite išreikšti paramą eitynių „Pride“ organizatoriams ir dalyviams. Tegu jie žino, kad kovoje už LGBT teises jie nėra vieni.