Kdo jsme

 

Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance (Greens/EFA) je se svými 58 poslanci čtvrtou největší politickou skupinou v Evropském parlamentu.

 

Toto uskupení sestává z členů ekologických hnutí, zástupců národů, které nemají vlastní státy, a z nezávislých členů.

 

Jednota v rozmanitosti: naše skupina je při hlasování ze všech nejjednotnější.

                                                               Více...

Co chceme

 

V době, kdy narůstá nezaměstnanost zejména mladých lidí, kdy celé společnosti stojí na pokraji krachu a veřejné finance čelí mimořádnému tlaku, kdy důvěru spotřebitelů podkopávají potravinové skandály, kdy se energetická politika ocitla ve slepé uličce a některé státy EU dávají v sázku demokracii a základní práva, potřebuje Evropa změnit směr.

Krize, v nichž se Evropa nachází – hospodářská, sociální, ekologická a demokratická –, vyžadují opatření ve všech oblastech evropské politiky. Výzvy globalizovaného světa překračují hranice, a překračovat je tedy musí i jejich řešení. Odpovědí nemohou být izolace a nacionalismus ani překonaná politika a rozpočtové škrty. 

Chceme rozsáhlou přeměnu Evropy, která každému umožní prožít kvalitní život v podmínkách hospodářské, sociální i ekologické udržitelnosti. Konkrétně to znamená, že chceme vytvořit miliony „zelených“ pracovních míst a přejeme si ambiciózní ochranu klimatu a zdraví a sociální spravedlnost.

Více Evropy je nejlepší cestou k vytvoření udržitelné, sociální, spravedlivé a demokratické Evropy.