Vilka vi är

Med sina 58 medlemmar är Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen Europaparlamentets fjärde största partigrupp.

Gruppen består av medlemmar av gröna rörelser, företrädare för statslösa nationer och oberoende medlemmar.

Förenade i mångfalden: Vår grupp är den som röstar mest enhetligt.

                                                         Läs mer ...

 

Vad vi vill

 

I en tid med stigande arbetslöshet, framför allt hos unga, där hela samhällen står på randen till sammanbrott, med pressade offentliga finanser, livsmedelsskandaler som undergräver konsumenternas förtroende, med en energipolitik som inte inser vidden av klimathotet och där en del EU-länder sätter demokratin och de grundläggande rättigheterna på spel behöver Europa slå in på en ny kurs.

Europa ekonomiska, sociala, miljömässiga och demokratiska kris kräver åtgärder på alla områden. I en globaliserad värld är utmaningarna gränsöverskridande och då måste även lösningarna vara det. Isolering och nationalism kan inte vara svaret, inte heller en föråldrad politik och åtstramningspolitik. 

Vi vill ha en genomgripande förändring av Europa för att alla ska kunna leva ett gott ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart liv. Rent konkret vill vi skapa miljontals gröna jobb, ett ambitiöst klimatskydd, hälsa och social rättvisa.

Vårt mål är ett solidariskt och välmående Europa. Ett Europa som verkar för lika möjligheter och grundläggande rättigheter, ett öppet Europa som människor kan lita på, ett Europa som främjar kulturell mångfald och ger unga hopp. Ett verkligt demokratiskt Europa där medborgarna har inflytande.

Mer Europa är den bästa vägen mot ett hållbart, socialt, rättvist och demokratiskt Europa.