INTRODUKTION

Kämpa för demokrati, försvara mänskliga rättigheter

Vi kämpar för demokrati och öppenhet i EU-politiken. I ett Europaparlament med rykte om sig att vara fjärran från medborgarna och fullt med lobbyister har vi fått igenom förbättringar av det Europeiska medborgarinitiativet. Vi har ställt oss bakom många framställningar (petitioner) för att föra medborgarna och politiken närmare varandra. Ingen annan partigrupp i EU har en tydligare och striktare linje mot lobbyism än gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen.

Vi försvarar oupphörligen de viktigaste europeiska värdena: de mänskliga rättigheterna. När friheten på internet hotades av ACTA-avtalet tog vi initiativ till en bred allians mot avtalet. Utan vårt motstånd skulle parlamentet helt enkelt ha godkänt avtalet om överföring av bankuppgifter till den amerikanska underrättelsetjänsten.

Vi anser att EU måste leva som man lär. Därför har vi uppmanat regeringarna i Ungern och Rumänien att respektera rättsstatens principer, pressfrihet och minoriteters rättigheter.

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen kämpar mot alla former av diskriminering och intolerans.Den här webbplatsen erbjuder bara ett begränsat antal ärenden på svenska. För att få en fullständig lista på ämnen med underrubriker, välj något av dessa språk: EN/DE/FR.

 

VÃ…RT ARBETE I PARLAMENTET
Asylpaketet

Asylpaketet

Under lång tid kunde asylsökande i EU inte åberopa sina rättigheter mot den omänskliga...

more

Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (ACTA-avtalet)

Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (ACTA-avtalet)

Handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (ACTA-avtalet) förhandlades fram bakom...

more

CAMPAIGNS