a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Modification of the interinstitutional agreement on the Transparency Register

Referens(er)
Utskott:AFCO

Procedure:Interinstitutional agreement procedure

Referens(er):2014/2010(ACI)

Föredragande:Roberto Gualtieri (S&D)

Grön ansvarig ledamot:Gerald Häfner

Omröstning:15/04/2014

Staff contact:Guillaume Sellier (Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?