INTRODUKTION

För en sund miljö

Vi bryr oss alla om luften vi andas, vattnet vi använder och maten vi äter. När industrier och transporter förorenar vår miljö eller livsmedelsindustrin vältrar över riskerna på konsumenterna drabbas vi alla av kostnaderna. För detta betalar vi inte bara med våra pengar utan ofta också med vår hälsa.

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen kämpar för att skydda naturen, bevara den biologiska mångfalden och stärka djurskyddet. Ett exempel på det är våra förslag på reformeringen av EU:s gemensamma fiskeripolitik respektive jordbrukspolitik. För oss är det viktigt att trygga en hållbar livsmedelsproduktion och föra konsumenter och producenter närmare varandra. Alla ska kunna äta nyttig mat. Vi kämpar för konsumenternas rättigheter och öppenhet i livsmedelskedjan.

Vi välkomnar alla producenter och konsumenter att tillsammans med oss kämpa för ett GMO-fritt Europa.Den här webbplatsen erbjuder bara ett begränsat antal ärenden på svenska. För att få en fullständig lista på ämnen med underrubriker, välj något av dessa språk: EN/DE/FR.

VÃ…RT ARBETE I PARLAMENTET
©Arne Hoel : World Bank

Fiskeavtal mellan EU och Guinea

På grund av att de flesta fiskbestånden i Europa är överfiskade och drastiskt har minskat beger sig...

more

@USDA

Konsumentinformation vid köp av livsmedel

Livsmedelsmärkning hjälper oss att avgöra vad vi ska köpa och äta.

Trots det allmänna...

more

©John Mackedon : World Bank

Bekämpning av olagligt fiske på global nivå – EU:s roll

Minst 15 procent av världens samlade fiskefångster kommer från olagligt, orapporterat och oreglerat...

more

©Cathy Ridsdale : Stuart Cove's

Hajfening

”Hajfening” innebär att man skär av fenorna på infångade hajar ombord på fiskefartyg...

more

©Arne Hoel : World Bank.jpg

Reformen av EU:s fiskepolitik

Omkring tre fjärdedelar av Europas fiskbestånd är överfiskade. Detta överfiske hotar att utarma...

more

CAMPAIGNS