a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Konsumentinformation vid köp av livsmedel

Livsmedelsmärkning hjälper oss att avgöra vad vi ska köpa och äta.

Trots det allmänna kravet på att konsumenterna inte ska vilseledas genom märkning säljs ofta tvivelaktiga livsmedelsprodukter, exempelvis i form av livsmedelsförfalskningar som inte är alldeles uppenbara, såsom i fallet med ostsubstitut.

För den som köper kött är det bra att veta var djuret har fötts upp och var det har slaktats och beretts. Efter BSE-krisen finns det riktlinjer för detta när det gäller nötkött, men motsvarande EU-lagstiftning saknas för andra typer av kött.

En felaktig kost kan leda till olika kroniska sjukdomar och därigenom till betydande hälso- och sjukvårdskostnader i hela EU. Därför behövs en tydlig märkning på EU-nivå.

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

De gröna kräver en omfattande livsmedelsmärkning som alla konsumenter lätt kan förstå. Vi förespråkar en ”trafikljusmärkning” som med enkla färger ger information om energivärde, socker, fett, mättade fettsyror och salthalt i en produkt. På så sätt kan konsumenterna snabbt få en uppfattning om möjliga hälsoeffekter.

Vi anser att information om ingredienser ska finnas på framsidan av förpackningen och att andelen transfetter ska anges separat. Märkningen ska även innehålla uppgifter om nanotillsatser.

Vi kräver dessutom information om produkternas ursprungs- och produktionsort, uppgift om huruvida de består av ”sammanfogade bitar av kött” eller ”sammanfogade bitar av fisk” och om eventuella allergener.

Vi förordar även en uttrycklig märkning av livsmedel som är avsedda för veganer och vegetarianer.

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

De gröna lyckades få igenom sitt centrala krav på obligatorisk uppgift om ursprungsland för kött. Kommissionen kommer att undersöka om denna praxis även kan användas för andra livsmedel.

Vår ståndpunkt att nanolivsmedel ska finnas med i innehållsförteckningen fick också stöd, precis som vårt krav på exakt information om vilken typ av vegetabilisk olja som används i vissa produkter.

Tillverkarna måste dessutom uppge om de tillsätter vatten eller proteiner för att öka vikten på köttprodukter. Detsamma gäller för produkter som ger sken av att bestå av ett enda stycke kött, men som innehåller olika sammanpressade stycken.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

De gröna fick dock inte igenom sitt krav på en ”trafikljusmärkning”. EPP-gruppen och delar av S&D-gruppen gav vika efter stora lobbyinsatser och stödde den europeiska livsmedelsindustrin. Detta innebär att det även fortsättningsvis kommer att vara svårt för konsumenterna att snabbt få en uppfattning om livsmedlens sammansättning i butiken, exempelvis när det gäller fetthalt.

EPP-gruppen blockerade även märkning på förpackningarnas framsida.

Gruppen förhindrade dessutom att alkoholhaltiga drycker ska omfattas av förordningen. Sådana drycker undantas nu till största delen från den obligatoriska märkningen, trots att de kan vara minst lika skadliga för konsumenternas hälsa som alla övriga livsmedel.

Referens(er)
Videor
PRESS OCH EVENEMANG
Utskott:ENVI

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2008/0028(COD)

Föredragande:Renate Sommer (EVP)

Grön ansvarig ledamot:Carl Schlyter

Omröstning:06/07/2011

Staff contact:Corinna Zerger (Email)

1 of 2
Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?