a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Hajfening

”Hajfening” innebär att man skär av fenorna på infångade hajar ombord på fiskefartyg och sedan slänger tillbaka hajarna i havet igen. Detta har varit förbjudet i EU under flera år.

Fram till 2012 fick medlemsstaterna dock fortfarande utfärda specialtillstånd för denna praxis i sina vatten. Portugal och Spanien var de enda två länder som utnyttjade dessa undantag för egen del. EU:s lagstiftning möjliggjorde dock ytterligare kryphål. Bland annat kunde fartygen föra i land hajarnas fenor och kroppar i olika hamnar.

Efter påtryckningar från havsskyddsorganisationer har kommissionen föreslagit att avskärning av fenor ombord på fartyg ska totalförbjudas. 

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

Vi gröna är starka motståndare mot hajfening.

Vi anser att de flesta hajarter måste stå med i förteckningen över hotade arter, så att de får nödvändigt skydd.

EU bör få till stånd ett internationellt förbud mot avskärning av fenor och praktisera det man själv predikar för omvärlden i sina egna europeiska vatten. 

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

Vi gröna lyckades få tillräckligt stöd för ett förbud mot avskärning av fenor.

Processen i Europaparlamentet visade sig emellertid vara mer problematisk än väntat. Den portugisiska ledamoten med ansvar för detta ärende anslöt sig till den spanska EPP‑delegationen och försökte med alla möjliga taktiska knep förhala ett beslut. Till sist antog parlamentet hur som helst ett totalförbud mot hajfening.

Efter det ursprungliga EU-förbudet mot hajfening har EU utan framgång försökt att föra upp tre olika hajarter på förteckningen över hotade arter. Detta har varje gång misslyckats på grund av motståndet från andra stater. Efter det senaste beslutet fördes ytterligare fem hajarter upp på förteckningen 2013.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

Omröstningen i parlamentet var en odelad framgång för De gröna.

Referens(er)
Utskott:PECH

Procedure:Non-legislative enactment

Referens(er):2011/0364(COD)

Föredragande:Maria do Céu Patrao Neves (EPP)

Grön ansvarig ledamot:Raül Romeva

Omröstning:01/10/2012

Staff contact:Michael Earle (Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?