a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Fiskeavtal mellan EU och Guinea

På grund av att de flesta fiskbestånden i Europa är överfiskade och drastiskt har minskat beger sig europeiska fiskare i allt större utsträckning utanför EU:s gränser. Av denna anledning förhandlar EU om bilaterala fiskeavtal med regeringar i tredjeländer.

Därför har kommissionen genomfört en sådan förhandling med Guinea, vars resultat skulle gå till omröstning i Europaparlamentets fiskeriutskott den 30 september 2009.

Två dagar före omröstningen gav Guineas regering order om att skjuta på demonstranter. Detta ledde till att 150 människor dog. 

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

På det hela taget är vi gröna kritiska till fiskeavtal med de flesta tredjeländer eftersom EU-fartygen bidrar till att bestånden blir överfiskade och till att de inhemska fiskarna förlorar sitt livsuppehälle.

I detta särskilda fall gjorde även de yttre omständigheterna det omöjligt att godkänna ett fiskeavtal med Guinea, efter det att regeringen denna dag hade visat en sådan uppenbar missaktning för de mänskliga rättigheterna. En ratificering av fiskeavtalet skulle dessutom ha inneburit utbetalningar till Guineas regering.

Vi uppmanade EPP-gruppen, S&D-gruppen och ALDE-gruppen att även ta hänsyn till den politiska situationen i Guinea vid omröstningen om fiskeavtalet. 

 

 

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

Vi gröna lyckades övertyga S&D-gruppen och ALDE-gruppen om att fiskeavtalet inte borde undertecknas. Vi krävde även en omröstning med namnupprop i utskottet för att säkerställa att detta löfte infriades.

I EPP-gruppen kunde man inte bestämma sig för att förkasta avtalet – trots de guineanska regeringstruppernas massakrer.

Ändå uppnåddes nödvändig majoritet och avtalet förkastades.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

Detta var första gången som ett fiskeavtal förkastades redan före omröstningen i kammaren.

Omröstningen var en odelad framgång för De gröna.

Referens(er)
Utskott:PECH

Procedure:Non-legislative enactment

Referens(er):-

Föredragande:-

Grön ansvarig ledamot:Isabella Lövin

Omröstning:30/09/2009

Staff contact:Michael Earle (Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?