INTRODUKTION

Kulturell mångfald

Kulturellt utbyte och kulturell frigörelse bidrar till fred i Europa och vidgar européernas vyer. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen står för en politik som syftar till att bevara och förstärka utbytet inom kultur och utbildning. Till detta behövs det naturligtvis tillräckliga medel.

Framstegen inom den digitala tekniken har gjort det allt enklare att sprida, få tillgång till och använda kulturella verk på senare tid. Den som motverkar denna tendens sätter upp hinder för kreativitet och innovation. Samtidigt måste EU finna sätt att säkerställa att skapande konstnärer får den ersättning de förtjänar för sitt arbete.
Den här webbplatsen erbjuder bara ett begränsat antal ärenden på svenska. För att få en fullständig lista på ämnen med underrubriker, välj något av dessa språk: EN/DE/FR. 

VÃ…RT ARBETE I PARLAMENTET