INTRODUKTION

Framtidssäkra klimatet och energin

Vi driver en politik för att förhindra att klimatförändringarna förvärras ytterligare.

Vi vill att EU övergår till förnybara energikällor och minskar sin totala energiförbrukning. Det är redan nu tekniskt möjligt att bryta beroendet av olja och välja förnybara energikällor, samtidigt som vi avstår från kärnkraft och låter skiffergasen vara kvar i marken.

Energiomställningen är en investering i Europas framtid som dessutom är bra för näringslivet. Den skulle stimulera alla ekonomiska sektorer – oavsett om det är industrier, transporter eller jordbruk. Den europeiska industrin skulle bli mer motståndskraftig i kristider, och miljontals nya arbetstillfällen skulle skapas.

Därför driver vi på EU att bli en föregångare i de internationella klimatförhandlingarna. Den här webbplatsen erbjuder bara ett begränsat antal ärenden på svenska. För att få en fullständig lista på ämnen med underrubriker, välj något av dessa språk: EN/DE/FR.

VÃ…RT ARBETE I PARLAMENTET
@Leonard G

Fina partiklar från svavel i marina bränslen

I EU dör omkring 50 000 människor varje år av luftvägssjukdomar till följd av fina partiklar...

more

Åtgärder för ökad energieffektivisering

Åtgärder för ökad energieffektivisering

Om EU inte beslutar om några åtgärder för att minska energiförbrukningen kommer oljemarknadernas...

more

CAMPAIGNS