Stop climate change - play your part 

Håll dig uppdaterad om klimat, politik och internationella förhandlingar på vår kampanjsajt. 

 

 

Food culture 

Maten är av avgörande betydelse för vårt liv, vår hälsa och vårt välbefinnande.  Bra mat är politik. Häng med oss i kampen för ökad medvetenhet, personligt engagemang och deltagande demokrati för en bättre livsmedelspolitik i hela EU.

 

 

 

 

Green New Deal

 

Green New Deal är De grönas helhetslösning på den rådande ekonomiska, sociala och miljömässiga krisen. På hemsidan finns framgångar, bästa praxis och forskning.


 

 

Respect my Privacy

Med översynen av EU:s dataskyddsdirektiv i ett avgörande skede, och med ständiga avslöjanden om amerikanska myndigheter spionage mitt i de pågående förhandlingarna om handelsavtal mellan EU och USA, har De gröna lanserat en dataskyddskampanj. 

 


 

Green TEN-T

Om EU:s transportpolitik på allvar ska kunna bidra till kampen mot klimatförändringarna krävs det en översyn av de transeuropeiska näten i fråga om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och klimat.

 

 

Get Women On Board 

 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en av EU:s huvudsakliga mål. Därför kräver De gröna obligatorisk kvotering av kvinnor till styrelser.


 

 

For a GMO-free Europe 

Genetiskt modifierade livsmedel utgör ett globalt hot mot miljö, hälsa, biologisk mångfald och mot en långsiktig livsmedelstrygghet. EU:s medborgare har rätt till en miljö och livsmedel utan genmanipulering.

 

 

YES WE STOP! 

Vi kräver: Inga förhandlingar om handelsavtal mellan EU och USA (TTIP) innan USA har förbundit sig till bindande normer för dataskyddet tillsammans med EU!

 

 

The flawed EU budget plan (2014-20) and the Greens/EFA alternative

Sex anledningar att motsätta sig den nuvarande överenskommelsen och sju krav på en bättre EU-budget.


 

 

Out and green

Vi har inte samma frihet i alla europeiska länder: Men med den absolut läääängsta virtuella paraden kan du visa ditt stöd för de som anordnar och deltar i Prideparaderna. Låt dem veta att de inte är ensamma i kampen för HBTQ-rättigheter.