a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?
Referens(er)
Utskott:AFET

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2011/0413(COD)

Föredragande:Franziska Brantner/Reinhard Bütikofer (Greens/EFA)

Grön ansvarig ledamot:Franziska Brantner/Reinhard Bütikofer

Omröstning:11/12/2013

Staff contact:Tobias Heider (Email)