a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?
Referens(er)
Utskott:DEVE

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2011/0269(COD)

Föredragande:Marian HARKIN (ALDE)

Grön ansvarig ledamot:Marije Cornelissen

Omröstning:11/12/2013

Staff contact:Berta Halmos (Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?