INTRODUKTION

Global solidaritet och säkerhet

Europeiska unionen är en de viktigaste politiska och ekonomiska aktörerna i världen. Vi vill att EU använder sitt inflytande på ett ansvarsfullt sätt. EU måste spela en mer aktiv roll i grannländerna och resten av världen för att främja fred och förebygga behovet av militära insatser. Vägledande princip måste vara respekten för de mänskliga rättigheterna.

I förhandlingar om handelsavtal försvarar gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet – mer än någon annan grupp i Europaparlamentet.

Vi vill ha ett gemensamt asylsystem som skulle kunna få ett stopp på den skamliga situationen i lägren längs Medelhavets kuster. Asylsystemet ska vara humant och effektivt. Alla legala invandrare ska åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter.Den här webbplatsen erbjuder bara ett begränsat antal ärenden på svenska. För att få en fullständig lista på ämnen med underrubriker, välj något av dessa språk: EN/DE/FR.

VÃ…RT ARBETE I PARLAMENTET

CAMPAIGNS