a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Horizon 2020 - EU investments for research and innovation in the field of energy

Referens(er)
Utskott:ITRE

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2011/0401(COD)

Föredragande:Teresa Riera Madurell (S&D)

Grön ansvarig ledamot:Philippe Lamberts

Omröstning:21/11/2013

Staff contact:Camilla Bursi (Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?