INTRODUKTION

Främja grön ekonomi och social rättvisa

I den ekonomiska krisen kämpar gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen för ett mer etiskt näringsliv. Vi för en politik för de människor som förlorat jobbet i krisen, för anställda och för små innovativa entreprenörer med affärsmodeller baserade på hållbarhet.

Vi står på konsumenternas sida när det gäller reglering av banker och ökad insyn på marknaden. Vår politik stärker EU:s sociala dimension: för social rättvisa och lika lön för lika arbete och mot liberaliseringen av välfärdstjänster, särskilt sociala tjänster och hälso- och sjukvård.

Vi vill ha en omfattande ekonomisk och social omställning som möjliggör välstånd i samhället och respekterar vår planets gränsvärden.
Den här webbplatsen erbjuder bara ett begränsat antal ärenden på svenska. För att få en fullständig lista på ämnen med underrubriker, välj något av dessa språk: EN/DE/FR.

VÃ…RT ARBETE I PARLAMENTET
©huntz

Första paketet om ekonomisk styrning (sexpacket)

Till följd av den ekonomiska krisen beslutade EU:s medlemsstater att ändra Maastrichtkriterierna och anta sex nya...

more

©Lienhard Schulz

Skatt på finansiella transaktioner

En skatt på finansiella transaktioner har två fördelar: Dels hämmar den vissa former av finansiella...

more

©Michael Scheinost

Andra paketet om ekonomisk styrning (tvåpacket)

Tvåpacket är ett lagstiftningspaket som kompletterar det så kallade

more

©Ken Teegardin

Bankernas eget kapital (CRD IV)

Eurokrisen har påvisat många svagheter i det europeiska banksystemet.

De flesta banker har riskfyllda...

more

©Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier.

Genomförande av EU-bestämmelserna om utstationering av arbetstagare

Utstationerade arbetstagare är anställda som tillfälligt utstationeras i en annan medlemsstat av sin...

more

CAMPAIGNS