a
KAS VYKO
b
ŽALIŲJŲ POZICIJA
c
KO PASIEKĖME
d
KO NEPASIEKĖME
Nuoroda (-os)
Komitetas:AFCO

Procedure:Interinstitutional agreement procedure

Nuoroda (-os):2014/2010(ACI)

Pranešėjai:Roberto Gualtieri (S&D)

Žaliųjų frakcijos vardu::Gerald Häfner

Voted:15/04/2014

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:Guillaume Sellier (Email)

Toliau rasite galutinio balsavimo plenarinėje sesijoje rezultatus. Kaip balsavo frakcijos? O kaip nacionalinės delegacijos? Kokia buvo jūsų EP nario pozicija?