ĮŽANGA

Kova už demokratiją ir žmogaus teisių gynyba

 

Kovojame už demokratiją ir skaidrumą ES politikoje. Europos Parlamente, kuris vertinamas kaip piliečiams tolima lobistų valdoma institucija, mes įgyvendinome ES piliečių iniciatyvą. Rėmėme daugelį peticijų, kad piliečius suartintume su politika. Jokia kita ES frakcija neturi aiškesnės ir griežtesnės pozicijos lobistų atžvilgiu kaip Žalieji/Europos laisvasis aljansas.

Be perstojo giname svarbiausias Europos vertybes – žmogaus teises. Kai Kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA) pradėjo kelti grėsmę interneto laisvei, inicijavome platų kovos su šiuo susitarimu aljansą. Jei nebūtume pasipriešinę, Parlamentas nuostatai perduoti pervedimų duomenis JAV slaptosioms tarnyboms būtų pritaręs įprasta tvarka.

Mūsų požiūriu, ES negali laikytis dvejopų standartų. Žmogaus teisių turi būti paisoma ir Europos Sąjungoje. Todėl raginome Vengrijos ir Rumunijos vyriausybes laikytis teisinės valstybės principų, spaudos laisvės ir mažumų teisių.

Žaliųjų/Europos laisvojo aljansofrakcija kovoja su visų formų diskriminacija ir netolerancija.

MŪSŲ DARBAS EUROPOS PARLAMENTE

KAMPANIJOS