ĮŽANGA

Pasaulinis solidarumas ir saugumas visiems

Europos Sąjunga yra viena galingiausių ekonomikos veikėjų pasaulyje – didelė jos ir politinė įtaka. Todėl savo galia ES turėtų naudotis atsakingai. Reikalaujame ne tik aktyvesnio dialogo su kaimyninėmis valstybėmis, bet ir su visu pasauliu siekiant, kad būtų kuo labiau skatinama taika ir vengiama karinių pajėgų įsikišimo. Pagrindinis Europos išorės politikos principas turėtų būti požiūris į žmogaus teises.

Derybose dėl prekybos susitarimų Žalieji/Europos laisvasis aljansaslabiau negu bet kuri kita Europos Parlamento frakcija gina žmogaus teises ir aplinkos tvarumą.

Pasisakome už bendrą prieglobsčio sistemą, kad būtų panaikinta gėdinga padėtis Viduržemio jūros pakrantėse veikiančiose pabėgėlių stovyklose. Sistema turėtų būti kuo žmoniškesnė ir veiksmingesnė. Visi legalūs imigrantai turėtų turėti galimybę naudotis visomis piliečių teisėmis.Ši svetainė suteikia tik ribotą apžvalgų lietuvių kalba kiekį.
Norėdami gauti pilną sąrašą, atskirtą potemių, pasirinkite EN/DE/FR

MŪSŲ DARBAS EUROPOS PARLAMENTE