ĮŽANGA

Pasaulinis solidarumas ir saugumas visiems

Europos SÄ…junga yra viena galingiausių ekonomikos veikÄ—jų pasaulyje – didelÄ— jos ir politinÄ— įtaka. TodÄ—l savo galia ES turÄ—tų naudotis atsakingai. Reikalaujame ne tik aktyvesnio dialogo su kaimyninÄ—mis valstybÄ—mis, bet ir su visu pasauliu siekiant, kad bÅ«tų kuo labiau skatinama taika ir vengiama karinių pajÄ—gų įsikišimo. Pagrindinis Europos išorÄ—s politikos principas turÄ—tų bÅ«ti požiÅ«ris į žmogaus teises.

Derybose dėl prekybos susitarimų Žalieji/Europos laisvasis aljansaslabiau negu bet kuri kita Europos Parlamento frakcija gina žmogaus teises ir aplinkos tvarumą.

Pasisakome už bendrÄ… prieglobsčio sistemÄ…, kad bÅ«tų panaikinta gÄ—dinga padÄ—tis Viduržemio jÅ«ros pakrantÄ—se veikiančiose pabÄ—gÄ—lių stovyklose. Sistema turÄ—tų bÅ«ti kuo žmoniškesnÄ— ir veiksmingesnÄ—. Visi legalÅ«s imigrantai turÄ—tų turÄ—ti galimybÄ™ naudotis visomis piliečių teisÄ—mis.Ši svetainÄ— suteikia tik ribotÄ… apžvalgų lietuvių kalba kiekį.
NorÄ—dami gauti pilnÄ… sÄ…rašÄ…, atskirtÄ… potemių, pasirinkite EN/DE/FR

MŪSŲ DARBAS EUROPOS PARLAMENTE