Kas esame

 

TurÄ—dama 58 EP narius, Žalieji/Europos laisvasis aljansas yra ketvirta pagal dydį Europos Parlamento frakcija. Šis darinys vienija žaliųjų judÄ—jimų narius, savo valstybÄ—s neturinčių tautų atstovus ir nepriklausomus narius. Tačiau esame susivienijÄ™: mÅ«sų frakcijai bÅ«dingas vieningiausias balsavimas.

Daugiau...

 

Ko norime

 

DidÄ—jančio nedarbo (ypač jaunimo nedarbo) laikais, kai ištisos visuomenÄ—s yra ant žlugimo ribos, o valstybÄ—s patiria didžiulių finansinių sunkumų, skandalai dÄ—l maisto produktų griauna vartotojų pasitikÄ—jimÄ…, energetikos politika yra aklavietÄ—je, kai kuriose ES šalyse kyla pavojus demokratijai ir pagrindinÄ—ms teisÄ—ms, Europai reikia pakeisti savo politikos kryptį.

Europos patiriamos krizÄ—s – ekonomikos, socialinÄ—, aplinkosaugos, demokratijos – verčia imtis priemonių visose ES politikos srityse. GlobalÄ—jančiame pasaulyje, kuriame iššÅ«kiai nepaiso sienų, turi bÅ«ti priimami ir atitinkami sprendimai. Izoliacija ir nacionalizmas negali bÅ«ti atsakas, netinka ir nebeatliepianti tikrovÄ—s politika bei griežto taupymo priemonÄ—s.

Norime, kad Europoje įvyktų visÄ… apimanti transformacija, kuri kiekvienam suteiktų galimybÄ™ gerai gyventi, drauge bÅ«tų išlaikytas ekonominis, socialinis ir ekologinis tvarumas. Kalbant konkrečiai – norime sukurti milijonus aplinkai kuo palankesnių darbo vietų, norime plataus užmojo klimato apsaugos, deramos sveikatos priežiÅ«ros ir socialinio teisingumo.

Europa, kokios siekiame – tai solidarumo ir gerovÄ—s Europa. Europa, ginanti lygias galimybes ir pagrindines teises, skaidri Europa, kuria žmonÄ—s gali pasitikÄ—ti, Europa, skatinanti kultÅ«rų įvairovÄ™ ir suteikianti viltį jaunimui. Tikrai demokratinÄ— Europa, kurioje piliečiai turi teisÄ™ daryti įtakÄ… sprendimams.

Daugiau Europos – tai geriausias bÅ«das pasiekti, kad Europa taptų tvari, socialiai orientuota, teisinga ir demokratinÄ—.