ĮŽANGA

Skatinti ekologišką rinkos ekonomiką ir socialinį teisingumą

Ekonomikos krizės laikotarpiu Žaliųjų/Europos laisvojo aljansofrakcija kovoja už etišką ekonomiką. Mes kuriame politiką per krizę praradusiems darbą žmonėms, samdomiems darbuotojams ir novatoriško bei tvaraus verslo modelį propaguojančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 

Bankų reguliavimo ir skaidresnių finansų rinkų klausimais esame vartotojų pusėje. Mūsų politika stiprina socialinę ES dimensiją: socialinį teisingumą ir vienodą atlygį už vienodą darbą. Esame prieš visuotinės svarbos paslaugų, ypač socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos sistemų, liberalizavimą.

Norime plataus masto ekonominių ir socialinių permainų, kuriomis visoms visuomenėms būtų sudarytos sąlygos puoselėti savo gerovę kartu paisant ribotų mūsų planetos galimybių.
MŪSŲ DARBAS EUROPOS PARLAMENTE

KAMPANIJOS