a
KAS VYKO
b
ŽALIŲJŲ POZICIJA
c
KO PASIEKĖME
d
KO NEPASIEKĖME

Vartotojų informavimas perkant maistą

Maisto ženklinimas visiems mums padeda nuspręsti, ką pirkti ir valgyti.

Nepaisant bendrojo reikalavimo, kad vartotojai ženklinimu negali būti klaidinami, dažnai maisto produktai parduodami turint abejotinų ketinimų, pavyzdžiui, prekiaujant neaiškiais maisto produktų padirbiniais, kaip antai „sūrio produktais“, arba nusikalstamai primaišant sugedusios mėsos ir neleistinai įmaišant kitų rūšių mėsos.

Perkant mėsą gerai žinoti, kur gyvūnas buvo užaugintas, paskerstas ir kur perdirbta jo mėsa. Jautienos produktams šie duomenys po GSE krizės nurodomi, tačiau dėl kitų rūšių mėsos atitinkamų tai reglamentuojančių ES teisės aktų nėra.

Netinkama mityba gali būti įvairių chroniškų ligų, o kartu didelių išlaidų sveikatos apsaugai visoje ES priežastis. Todėl ES lygmeniu nuolat pasigirsta reikalavimų maistą ženklinti aiškiai.

 

Kokia buvo žaliųjų pozicija?

Žalieji reikalauja, kad maisto ženklinimas būtų išsamus ir visiems vartotojams lengvai suprantamas. Mes esame ženklinimo „šviesoforo spalvomis“ šalininkai; tai reiškia, kad paprastomis spalvomis būtų pateikiami energinės vertės, cukraus, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių ir druskos kiekio produktuose duomenys. Taip vartotojai galėtų greitai įvertinti galimą poveikį sveikatai.

Mūsų nuomone, sudedamųjų dalių duomenys turėtų būti pateikiami priekinėje pakuotės pusėje, o sotieji riebalai nurodyti atskirai. Užrašuose taip pat turėtų būti pateikiami nanopriedų duomenys.

Mes taip pat reikalaujame, kad būtų teikiama informacija apie produktų kilmės ir gamybos vietą, apie tai, ar jie sudaryti iš „sujungtų mėsos gabalų“ arba „sujungtų žuvies gabalų“, ir apie galimus alergenus.

Mes pasisakome už tai, kad būtų aiškiai ženklinamas maistas, tinkantis veganams ir vegetarams.

 

Ar Parlamentas perėmė žaliųjų poziciją?

Žaliesiems pavyko pasiekti, kad būtų įgyvendintas mūsų pagrindinis reikalavimas privalomai teikti mėsos kilmės vietos duomenis. Komisija apsvarstys, ar šią praktiką galima pritaikyti ir kitų maisto produktų atveju.

Paramos sulaukė mūsų pozicija, kad į sudedamųjų dalių sąrašą turi būti įtraukti nano maisto produktai, ir mūsų reikalavimas, kad būtų nurodomi tikslūs tam tikrame produkte naudoto augalinio aliejaus rūšies duomenys.

Jei gamintojai, norėdami padidinti mėsos produktų svorį, į juos prideda vandens ar baltymų, tai taip pat turi būti nurodoma. Tai taikoma ir produktų, kurie atrodo kaip vientisas mėsos gabalas, tačiau yra pagaminti iš įvairių sujungtų gabalų, atveju.

 

Kuriais aspektais žaliųjų siūlymus atmetė kitos frakcijos?

Žaliesiems nepavyko įgyvendinti reikalavimo dėl ženklinimo „šviesoforo spalvomis“. PPE frakcija ir dalis S&D narių po lobistų „maratono“ palūžo ir parėmė Europos maisto pramonę. Taigi vartotojams ir toliau bus sunku prekybos centre greitai įvertinti maisto produkto sudėtį, pavyzdžiui, kiek jame riebalų.

PPE frakcija blokavo ir ženklinimą priekinėje pakuotės pusėje.

Ji taip pat užkirto kelią tam, kad į reglamentą būtų įtraukti alkoholiniai gėrimai. Dėl alkoholinių gėrimų ir toliau iš esmės netaikoma ženklinimo pareiga, nors vartotojų sveikatai jie gali būti žalingi ne mažiau negu kiti maisto produktai.

Nuoroda (-os)
Vaizdo įrašai
SPAUDA IR RENGINIAI
Komitetas:ENVI

Procedure:Ordinary legislative procedure

Nuoroda (-os):2008/0028(COD)

Pranešėjai:Renate Sommer (EVP)

Žaliųjų frakcijos vardu::Carl Schlyter

Voted:06/07/2011

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:Corinna Zerger (Email)

1 of 2
Toliau rasite galutinio balsavimo plenarinėje sesijoje rezultatus. Kaip balsavo frakcijos? O kaip nacionalinės delegacijos? Kokia buvo jūsų EP nario pozicija?