a
KAS VYKO
b
ŽALIŲJŲ POZICIJA
c
KO PASIEKĖME
d
KO NEPASIEKĖME

ES gyvūnų apsaugos strategija

Gyvūnų gerovė daugeliui europiečių yra svarbi. Tai parodė stulbinama reakcija į kampaniją „8 valandos“, kurią inicijavo Europos Parlamento narys Dan Jørgensen iš S&D frakcijos.

Šia kampanija buvo reikalaujama, kad gyvūnai Europoje būtų vežami ne ilgiau kaip aštuonias valandas.

Teisiškai neprivalomą pareiškimą pagaliau parėmė ir dauguma Parlamento narių.

Kai Komisija paskelbė savo gyvūnų apsaugos ir gerovės strategiją, buvo tikimasi, kad Europos Parlamentas patvirtins savo pirminę poziciją. Tačiau netikėtai nutiko priešingai.

 

Kokia buvo žaliųjų pozicija?

Žalieji mano, kad gyvi gyvūnai vienu metu neturėtų būti vežami ilgiau kaip aštuonias valandas.

Mes taip pat pareikalavome, kad pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) būtų skirta papildomų lėšų gyvūnų gerovei ir kad šios lėšos būtų privalomai numatytos mokslinių tyrimų ir kaimo plėtros programose.

Mes taip pat pareikalavome skirti papildomų lėšų Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) vykdomiems patikrinimams.

Prekybos politikos srityje gyvūnų apsaugos standartai turėtų būti įtraukti į ES importo standartus.

 

Ar Parlamentas perėmė žaliųjų poziciją?

Mes įgyvendinome nemažai svarbių siekių, taip pat paskatinome Parlamentą pirmą kartą pareikalauti, kad būtų sukurta nauja išsamių ankstyvos intervencijos galimybių sistema, siekiant, kad gyvūnų apsaugos teisės aktai, kuriuose numatyti ilgi pereinamieji laikotarpiai, būtų tinkamai įgyvendinti visose valstybėse narėse.

 

Kuriais aspektais žaliųjų siūlymus atmetė kitos frakcijos?

Deja, Europos Parlamento narių dauguma savo nuomonę nuo tada, kai buvo priimtas rašytinis pareiškimas dėl gyvūnų vežimo, pakeitė ir galiausiai ignoravo piliečių reikalavimus.

Taigi ir toliau bus galima vienu metu vežti gyvūnus ilgiau kaip aštuonias valandas.

Nuoroda (-os)
SPAUDA IR RENGINIAI
Komitetas:AGRI

Procedure:Own-initiative procedure

Nuoroda (-os):2012/2043(INI)

Pranešėjai:Marit Paulsen (ALDE)

Žaliųjų frakcijos vardu::Bas Eickhout, Jill Evans

Voted:04/07/2012

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:(Email)
Toliau rasite galutinio balsavimo plenarinėje sesijoje rezultatus. Kaip balsavo frakcijos? O kaip nacionalinės delegacijos? Kokia buvo jūsų EP nario pozicija?