a
KAS VYKO
b
ŽALIŲJŲ POZICIJA
c
KO PASIEKĖME
d
KO NEPASIEKĖME

Įtakos rinkoje klausimas maisto tiekimo grandinėje

Tarptautinės žemės ūkio pramonės įmonės, prekybos centrų tinklai ir didieji prekybininkai didina koncentraciją ES maisto rinkoje.

Ūkininkai dėl savo silpnos derybinės pozicijos už savo produktus tegali išsireikalauti mažiau, o vartotojai mažesnių supirkimo kainų nepajunta.

Šioje rezoliucijoje siekiama pasiūlyti priemones, kuriomis būtų kovojama prieš iškreipiantį rinkos koncentracijos poveikį.

 

Kokia buvo žaliųjų pozicija?

Žalieji yra susirūpinę dėl mažos tarptautinių žemės ūkio pramonės įmonių ir prekybos centrų tinklų grupės dominuojančios padėties. Jų pernelyg didelė galia rinkoje kenkia ūkininkams ir vartotojams, nes gamintojų kainos mažėja, tačiau produktai lentynose nepinga.

Mes reikalaujame peržiūrėti pelnus maisto tiekimo grandinėje.

Pasauliniu lygmeniu rinkos iškreipimo maisto tiekimo grandinėje pasekmė yra tai, kad brangsta pagrindiniai maisto produktai, ypač kviečiai.

Dėl to didėja bado problema skurdžiausiose pasaulio šalyse.

 

Ar Parlamentas perėmė žaliųjų poziciją?

Žaliesiems pavyko derybose apginti kai kuriuos pagrindinius reikalavimus.

Tai – priemonės už didesnį skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją bei prieš dempingą ir kitas piktnaudžiavimo padėtimi ir galia rinkoje formas.

Parlamentas balsavo už reikalavimus prieš spekuliavimą maistu ir už geresnę maisto kokybės kontrolę.

 

Kuriais aspektais žaliųjų siūlymus atmetė kitos frakcijos?

Apskritai Žalieji derybų rezultatu buvo patenkinti.

Nuoroda (-os)
SPAUDA IR RENGINIAI
Komitetas:AGRI

Procedure:Own-initiative procedure

Nuoroda (-os):2009/2237(INI)

Pranešėjai:José Bové (GREENS/EFA)

Žaliųjų frakcijos vardu::José Bové

Voted:07/09/2010

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:Hannes Lorenzen (Email)
Toliau rasite galutinio balsavimo plenarinėje sesijoje rezultatus. Kaip balsavo frakcijos? O kaip nacionalinės delegacijos? Kokia buvo jūsų EP nario pozicija?