ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολιτιστική πολυμορφία

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές και η πολιτιστική χειραφέτηση προάγουν την ειρήνη στην Ευρώπη και ανοίγουν νέους ορίζοντες για όλους τους Ευρωπαίους. Η πολιτική των Πρασίνων επιδιώκει εν προκειμένω την ενίσχυση των ανταλλαγών στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας. Φυσικά, για αυτό απαιτούνται επαρκείς πόροι.

Η διάδοση και η βελτίωση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια διευκολύνει ολοένα και περισσότερο την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά και την ανάδειξή τους. Όποιος ανακόπτει αυτήν την τάση, υψώνει εμπόδια στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να εξεύρει δυνατότητες εξασφάλισης δίκαιης αμοιβής για την καλλιτεχνική δημιουργία.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN / DE / FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ