a
ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
b
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
c
ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
d
ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΜΕ

Απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων φυτών από τα κράτη μέλη

Καθώς η ευρωπαϊκή γεωργία είναι μια από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γεωργικές πολυεθνικές εταιρείες επιδιώκουν να επιτραπεί η πρόσβαση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην αγορά της.

Για μεγάλο διάστημα, στην Ευρώπη επιτρέπονταν μόνο δύο τέτοιες καλλιέργειες, το καλαμπόκι MON810 της Monsanto και η πατάτα Amflora της BASF. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια στην επικράτειά τους.

Ωστόσο, η νομική βάση αυτής της απόφασης παραμένει υπό αμφισβήτηση. Στόχος της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή ήταν να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα αδειοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, αλλά να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών στην επικράτειά τους.

 

Ποια ήταν η θέση των Πρασίνων εν προκειμένω;

Οι Πράσινοι θεωρούν τους ΓΤΟ απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο κίνδυνο για το περιβάλλον.

Τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα που προβάλλουν οι γεωργικές πολυεθνικές δεν αποτελούν παρά το απλό προκάλυμμα της επιθυμίας των εν λόγω επιχειρήσεων για κέρδη. Οι προσφυγές τους κατά των απαγορεύσεων καθιστούν σαφές ότι αυτό που τους ενδιαφέρει πρωταρχικά είναι το μερίδιό τους στην αγορά και όχι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των καταναλωτών.

Οι ΓΤΟ αναπτύσσονται προκειμένου τα τροποποιημένα φυτά είτε να παράγουν τα ίδια τοξικές ουσίες κατά των επιβλαβών οργανισμών είτε να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα φυτοφάρμακα. Σκοπός είναι να διευκολυνθούν οι καλλιέργειες για τους γεωργούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες, η χρήση φυτοφαρμάκων αυξάνεται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών και τόσο οι επιβλαβείς οργανισμοί όσο και τα ζιζάνια αποκτούν ανθεκτικότητα στις εκάστοτε τοξικές ουσίες με τις οποίες ψεκάζονται. Η ανεξέλεγκτη διασπορά γύρης, σπόρων και φυτών μολύνει άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί πλέον να γνωρίζει ποια φυτά είναι απαλλαγμένα από ΓΤΟ.

Δεδομένου ότι οι εταιρείες συνοδεύουν τους ΓΤΟ από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δεσμεύουν τους γεωργούς για χρήση συγκεκριμένων παραγωγών σπόρων και των αντίστοιχων φυτοφαρμάκων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο η ισχύς των πολυεθνικών στη γεωργική οικονομία. Η καλλιέργεια ΓΤΟ και η χρήση φυτοφαρμάκων βλάπτουν τη βιοποικιλότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν θέλουμε ΓΤΟ στην ΕΕ.

 

Υιοθέτησε το Κοινοβούλιο την θέση των Πρασίνων;

Οι Πράσινοι κατάφεραν να επιβάλουν ορισμένες σταδιακές βελτιώσεις. Μεταξύ των βασικών επιτευγμάτων μας περιλαμβάνεται ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν πλέον να επικαλούνται περισσότερους λόγους για την απαγόρευση των ΓΤΟ. Σε αυτούς συγκαταλέγονται πλέον και οι περιβαλλοντικού χαρακτήρα ενδοιασμοί, η απειλή κατά της βιοποικιλότητας, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοφάρμακα ή οι κίνδυνοι κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα.

Ακόμα, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να θεσπίζουν μέτρα κατά της επιμόλυνσης προκειμένου να εμποδιστεί η ανεξέλεγκτη διασπορά της γύρης. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί ένα καθεστώς ευθύνης που θα βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι αναλύσεις κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να βελτιωθούν, ενώ πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς ανεξάρτητης έρευνας.

Προς το παρόν η πρόταση έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο επειδή τα κράτη μέλη αδυνατούν να συμφωνήσουν.

 

Σε ποια σημεία καταψηφίστηκαν οι θέσεις των Πρασίνων;

Οι Πράσινοι επιθυμούν τη γενική απαγόρευση των ΓΤΟ στην ΕΕ και για τον λόγο αυτόν δεν ήμαστε εξαρχής σε θέση να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Επιπλέον, δεν καταφέραμε κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κοινοβούλιο να εμποδίσουμε τη χειροτέρευση της πρότασης σε ορισμένα σημεία. Παραδείγματος χάριν, συμπεριελήφθη απαίτηση υποχρεωτικής διεξαγωγής ανάλυσης κόστους-ωφελείας πριν από τυχόν απαγόρευση και προβλέφθηκε περιορισμός της ισχύος της απαγόρευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου θα πρέπει να γίνεται ανανέωση.

Παραπομπές
Βίντεο
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επιτροπή:ENVI

Νομοθετική διαδικασία:Ordinary legislative procedure

Παραπομπές:2010/0208(COD)

Εισηγητής: :Corinne Lepage (ALDE)

Για τους Πράσινους::Margarete Auken, Bart Staes

Ψηφίστηκε:05/07/2011

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:Corinna Zerger (Email)
1 of 2
Στη συνέχεια θα βρείτε τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Πολιτικές Ομάδες; Τι συνέβη στην περίπτωση των εθνικών αντιπροσωπειών; Και ποια ήταν η θέση του δικού σας βουλευτή του ΕΚ;