ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διασφαλίζοντας το κλίμα και το ενεργειακό μας μέλλον

Η πολιτική των Πρασίνων/ΕΕΣ επιδιώκει να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της ήδη αισθητής αλλαγής του κλίματος.

 

Επιθυμούμε να πραγματοποιήσει η Ευρώπη τη μετάβαση στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να μειώσει με εύλογο τρόπο τη συνολική της ενεργειακή κατανάλωση. Οι τεχνολογικές δυνατότητες μας επιτρέπουν ήδη από σήμερα να περάσουμε από την πετρελαϊκή εξάρτηση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, απορρίπτοντας τη πυρηνική ενέργεια και αφήνοντας το σχιστολιθικό φυσικό αέριο στο έδαφος.

 

Η εν λόγω ενεργειακή μετάβαση θα αποτελούσε μια επένδυση στο οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Θα έδινε νέα ώθηση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας – είτε πρόκειται για τη βιομηχανία, τις μεταφορές ή τη γεωργία. Με τον τρόπο αυτό, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα γινόταν περισσότερο ανθεκτική στις κρίσεις, θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τις οικονομίες που βρίσκονται σε κρίση και να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

 

Για τους παραπάνω λόγους, ασκήσαμε και ασκούμε πίεση στην ΕΕ να ηγηθεί των διεθνών διαπραγματεύσεων θέτοντας φιλόδοξους στόχους στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN/DE/FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

CAMPAIGNS