ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠροÏŽθηση της πράσινης οικονομίας της αγοράς και της κοινωνικής δικαιοσύνης

Εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης, οι Πράσινοι/ΕΕΣ αγωνίζονται για μια ηθική οικονομία. Η πολιτική μας στοχεύει στους ανθρÏŽπους που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της κρίσης, στους υπαλλήλους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ακολουθούν καινοτÏŒμα και βιÏŽσιμα επιχειρηματικά πρÏŒτυπα.

 

ΒρισκÏŒμαστε στο πλευρÏŒ των καταναλωτÏŽν, ÏŒσον αφορά τον αποτελεσματικÏŒ έλεγχο των τραπεζÏŽν και την επιβολή μεγαλύτερης διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η πολιτική μας ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ΕΕ: τασσÏŒμαστε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων αμοιβÏŽν για ίση εργασία. ΤασσÏŒμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιÏŽν κοινής ωφελείας, ιδίως των φορέων παροχής κοινωνικÏŽν υπηρεσιÏŽν και του συστήματος υγείας.

 

Επιθυμούμε μια εκτεταμένη ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική αλλαγή που θα παρέχει σε ÏŒλες τις κοινωνίες τη δυνατÏŒτητα για ευημερία, ενÏŽ παράλληλα θα σέβεται τα ÏŒρια αντοχής του πλανήτη μας.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN/DE/FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

CAMPAIGNS