ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διασφαλίζοντας το κλίμα και το ενεργειακÏŒ μας μέλλον

Η πολιτική των Πρασίνων/ΕΕΣ επιδιÏŽκει να αποτρέψει την περαιτέρω επιδείνωση της ήδη αισθητής αλλαγής του κλίματος.

 

Επιθυμούμε να πραγματοποιήσει η ΕυρÏŽπη τη μετάβαση στη χρήση ενέργειας απÏŒ ανανεÏŽσιμες πηγές και να μειÏŽσει με εύλογο τρÏŒπο τη συνολική της ενεργειακή κατανάλωση. Οι τεχνολογικές δυνατÏŒτητες μας επιτρέπουν ήδη απÏŒ σήμερα να περάσουμε απÏŒ την πετρελαÏŠκή εξάρτηση στην ενέργεια απÏŒ ανανεÏŽσιμες πηγές, απορρίπτοντας τη πυρηνική ενέργεια και αφήνοντας το σχιστολιθικÏŒ φυσικÏŒ αέριο στο έδαφος.

 

Η εν λÏŒγω ενεργειακή μετάβαση θα αποτελούσε μια επένδυση στο οικονομικÏŒ μέλλον της ΕυρÏŽπης. Θα έδινε νέα ÏŽθηση σε ÏŒλους τους κλάδους της οικονομίας – είτε πρÏŒκειται για τη βιομηχανία, τις μεταφορές ή τη γεωργία. Με τον τρÏŒπο αυτÏŒ, η ευρωπαÏŠκή βιομηχανία θα γινÏŒταν περισσÏŒτερο ανθεκτική στις κρίσεις, θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τις οικονομίες που βρίσκονται σε κρίση και να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

 

Για τους παραπάνω λÏŒγους, ασκήσαμε και ασκούμε πίεση στην ΕΕ να ηγηθεί των διεθνÏŽν διαπραγματεύσεων θέτοντας φιλÏŒδοξους στÏŒχους στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN/DE/FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

CAMPAIGNS