ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για ένα υγιές περιβάλλον

ÎŒλοι ανησυχούμε για τον αέρα που αναπνέουμε, για το νερÏŒ που πίνουμε, για τα τρÏŒφιμα που καταναλÏŽνουμε. Η ρύπανση του περιβάλλοντος απÏŒ τη βιομηχανία και τις μεταφορές ή οι κίνδυνοι που δημιουργούνται απÏŒ τη βιομηχανία τροφίμων δημιουργούν κÏŒστος που μεταφέρεται στις πλάτες μας. Και το κÏŒστος αυτÏŒ δεν είναι μÏŒνο οικονομικÏŒ, πολλές φορές το πληρÏŽνουμε με την υγεία μας.

 

Οι Πράσινοι αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλÏŒτητας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζÏŽων. Ένα σχετικÏŒ παράδειγμα είναι η πολιτική μας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ευρωπαÏŠκής αλιευτικής πολιτικής και της γεωργικής μεταρρύθμισης: το ζητούμενο για εμάς ήταν η εξασφάλιση της βιÏŽσιμης παραγωγής τροφίμων και η προσέγγιση μεταξύ καταναλωτÏŽν και παραγωγÏŽν. ÎŒλοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατÏŒτητα να διατρέφονται υγιεινά και με καθαρή τη συνείδησή τους. ΑγωνιζÏŒμαστε για τα δικαιÏŽματα των καταναλωτÏŽν και διαφάνεια μέσα σε ένα εξαιρετικά θολÏŒ τοπίο που συνιστούν τα σουπερμάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων.

 

Και καλούμε ÏŒλους τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να αγωνιστούν μαζί μας για μια ΕυρÏŽπη απαλλαγμένη απÏŒ τη χρήση γενετικής μηχανικής στον τομέα των τροφίμων.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN/DE/FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

CAMPAIGNS