ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολιτιστική πολυμορφία

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές και η πολιτιστική χειραφέτηση προάγουν την ειρήνη στην ΕυρÏŽπη και ανοίγουν νέους ορίζοντες για ÏŒλους τους Ευρωπαίους. Η πολιτική των Πρασίνων επιδιÏŽκει εν προκειμένω την ενίσχυση των ανταλλαγÏŽν στους τομείς του πολιτισμού και της παιδείας. Φυσικά, για αυτÏŒ απαιτούνται επαρκείς πÏŒροι.

Η διάδοση και η βελτίωση του διαδικτύου τα τελευταία χρÏŒνια διευκολύνει ολοένα και περισσÏŒτερο την πρÏŒσβαση στα πολιτιστικά αγαθά και την ανάδειξή τους. ÎŒποιος ανακÏŒπτει αυτήν την τάση, υψÏŽνει εμπÏŒδια στη δημιουργικÏŒτητα και την καινοτομία. Παράλληλα, η ΕΕ πρέπει να εξεύρει δυνατÏŒτητες εξασφάλισης δίκαιης αμοιβής για την καλλιτεχνική δημιουργία.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN / DE / FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ