a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

vání bankovních údajů USA (dohoda SWIFT)

Po útocích na Světové obchodní centrum v září 2001 si USA objednaly od společnosti SWIFT, jež poskytuje finanční služby, neformální údaje o platebním styku mezi Evropou a USA.

Tyto údaje lze srovnávat s metadatovými profily jiných komunikačních forem.

Jakmile vešlo ve známost, že se ve velkých objemech shromažďují citlivé údaje o evropských občanech, způsobilo to takové pobouření, že byla dojednána formální dohoda. USA tak mohly svůj postup dodatečně ospravedlnit.

První verzi dohody SWIFT Parlament zamítl v únoru 2010 kvůli ochraně údajů.

Nato byl o několik měsíců později předložen druhý návrh. Evropská komise navíc zpracovává návrh evropského ekvivalentu amerického systému.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení považují právo na soukromí za prioritu. Jsme pro předávání osobních údajů výhradně na základě soudního rozhodnutí, kdy je podezření z terorismu podloženo dostatečnými důkazy.

Hlasovali jsme s většinou Parlamentu proti prvnímu návrhu dohody SWIFT. V prvním hlasování Parlament požadoval, aby skončilo nekontrolované a velkoplošné předávání údajů a aby se americké žádosti kontrolovaly a schvalovaly soudně, než budou požadované údaje Spojeným státům předány.

Nadále požadujeme přísné dodržování jednoznačných pravidel na ochranu soukromí a zasazujeme se o přísné časové omezení uchovávání údajů.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo získat širokou podporu Parlamentu, a původní dohoda SWIFT tak byla v prvním hlasování zamítnuta.

Využili jsme této příležitosti k zahájení debaty o problematičnosti dohody.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zeleným se nepodařilo dosáhnout zamítnutí druhé verze dohody.

Byli jsme zděšeni, že tlaku USA ustoupily dokonce i skupiny liberálů (ALDE) a socialistů  (S&D). Souhlasily se špatnou dohodou a pověřily Europol předáváním údajů o evropských občanech.

Nyní pravidelně dochází k tomu, že se velká množství údajů nekontrolovaně předávají USA.

Proto požadujeme vypovězení dohody se společností SWIFT.

Jsme striktně proti jakékoli evropské verzi pronásledování domnělého terorismu, která by se podobala dohodě SWIFT.

Odkaz(y)
TISK A AKCE
VÝBOR:LIBE

Procedure:Non-legislative enactment

Odkaz(y):2010/0178(NLE)

Zpravodaj ::Alexander Alvaro (ALDE)

Za Zelené::Jan Philipp Albrecht

Schváleno::08/07/2010

Staff contact:Wouter Van Ballegooij (Email)
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?