a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Modification of the interinstitutional agreement on the Transparency Register

Odkaz(y)
VÝBOR:AFCO

Procedure:Interinstitutional agreement procedure

Odkaz(y):2014/2010(ACI)

Zpravodaj ::Roberto Gualtieri (S&D)

Za Zelené::Gerald Häfner

Schváleno::15/04/2014

Staff contact:Guillaume Sellier (Email)

Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?