Úvod

CelosvÄ›tová solidarita a bezpečnost pro všechny

 

The European Union is one of the most important political and economic powers in the world. We want it to use its power responsibly. The EU should play a more active role at its doorstep and in the world, in promoting peace and in preventing the need for military intervention. It must make the respect of human rights its guiding principle.

Evropská unie patÅ™í k nejdůležitÄ›jším politickým a hospodáÅ™ským mocnostem svÄ›ta. MÄ›la by proto svou moc využívat odpovÄ›dnÄ›. Požadujeme nejen více dialogu se sousedními státy, ale i po celém svÄ›tÄ›, dialogu, který bude v rámci možností co nejlépe podporovat mír a bránit nasazení vojenské síly. Hlavní zásadou evropské vnÄ›jší politiky by pÅ™i tom mÄ›la být lidská práva. 

PÅ™i vyjednávání o obchodních dohodách obhajuje skupina Zelených a Evropské svobodné aliance lidská práva a ekologickou udržitelnost – více než kterákoli jiná skupina v Evropském parlamentu.

Zahanbující situaci v internačních táborech a na pobÅ™ežích StÅ™edozemního moÅ™e by mohl odstranit společný azylový systém. Systém by mÄ›l být tak lidský a účinný, jak jen to je možné. Všichni legální pÅ™istÄ›hovalci by mÄ›li mít plná občanská práva.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v ÄeštinÄ› > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdÄ›lení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
© Simone D. McCourtie:World Bank

Zajištění vnějších hranic EU (agentura FRONTEX)

Agentura Frontex od roku 2005 koordinuje hlídky podél vnÄ›jších hranic EU, jednak ve snaze...

Více