Úvod

Celosvětová solidarita a bezpečnost pro všechny

 

The European Union is one of the most important political and economic powers in the world. We want it to use its power responsibly. The EU should play a more active role at its doorstep and in the world, in promoting peace and in preventing the need for military intervention. It must make the respect of human rights its guiding principle.

Evropská unie patří k nejdůležitějším politickým a hospodářským mocnostem světa. Měla by proto svou moc využívat odpovědně. Požadujeme nejen více dialogu se sousedními státy, ale i po celém světě, dialogu, který bude v rámci možností co nejlépe podporovat mír a bránit nasazení vojenské síly. Hlavní zásadou evropské vnější politiky by při tom měla být lidská práva. 

Při vyjednávání o obchodních dohodách obhajuje skupina Zelených a Evropské svobodné aliance lidská práva a ekologickou udržitelnost – více než kterákoli jiná skupina v Evropském parlamentu.

Zahanbující situaci v internačních táborech a na pobřežích Středozemního moře by mohl odstranit společný azylový systém. Systém by měl být tak lidský a účinný, jak jen to je možné. Všichni legální přistěhovalci by měli mít plná občanská práva.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v češtině > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdělení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
© Simone D. McCourtie:World Bank

Zajištění vnějších hranic EU (agentura FRONTEX)

Agentura Frontex od roku 2005 koordinuje hlídky podél vnějších hranic EU, jednak ve snaze...

Více