a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Online distribuce filmů a hudby v Evropské unii

Evropský trh pro online distribuci filmů a hudby je roztříštěný.

Např. potenciální kupci ve Francii si leckdy nemohou zaplatit stažení filmu z německých internetových stránek.

Největšími překážkami jsou licenční omezení a další právní úpravy.

Podmínkou vytvoření vnitřního trhu s audiovizuálními produkty by byla harmonizace daňových sazeb u fyzického zboží a digitálních produktů mezi jednotlivými členskými státy.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení jsou pro vytvoření vnitřního trhu pro online distribuci filmů a hudby.

Náklady na takový projekt však nesmějí nést malé nezávislé distribuční sítě a výrobci.

Požadujeme, aby všichni výrobci a autoři měli místo jednorázové platby za práci nárok na licenční poplatky.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Ve snaze posílit postavení malých výrobců se Zeleným podařilo prosadit zákaz výkupních smluv (tzv. „buy-out“).

Díky tomu budou mít autoři děl podíl na úspěchu své tvorby.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Celkově byli Zelení s výsledkem jednání spokojeni.

Jelikož vzdělávání a kultura patří do značné míry k vnitrostátním příslušnostem a EU je jenom zprostředkovatelem mezi členskými státy, dochází v těchto oblastech k politickým konfliktům jen zřídka.

Odkaz(y)
TISK A AKCE
VÝBOR:CULT

Procedure:Own-initiative procedure

Odkaz(y):2011/2313(INI)

Zpravodaj ::Jean-Marie Cavada (EPP)

Za Zelené::Helga Trüpel

Schváleno::11/09/2012

Staff contact:Frédérique Chabaud (Email)
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?