a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Lepší přístup na trh práce pro mladé lidi a spravedlivé praxe

Vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí patří k nejnaléhavějším problémům EU. Každý pátý mladý člověk ve věku do 25 let nemá práci – což je míra nezaměstnanosti, jaká dosud ještě nikdy nenastala.

V nejpostiženějších zemích, jako je Řecko a Španělsko, nemá práci přibližně polovina mladých lidí.

Pokud se tento problém nevyřeší, hrozí, že celá jedna generace zůstane dlouhodobě vyloučená z trhu práce.

Takový stav prohloubí také nerovnosti mezi regiony.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení se již dlouho rázně zasazují o evropská opatření proti nezaměstnanosti mladých lidí v EU.

V souladu s tím jsme iniciovali toto stanovisko Parlamentu.

Je v zájmu všech, aby mladí lidé v Evropě získali přístup k důstojným pracovním místům.

Obáváme se, že dnešní masová nezaměstnanost naše společnosti dlouhodobě zatíží značnými sociálními, ekonomickými i politickými náklady.

Způsobuje nejen menší daňové příjmy a vyšší sociální výdaje, ale také ohrožuje společenskou soudržnost a demokratickou kulturu. 

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo přimět evropský orgán poprvé vyslovit požadavek na „záruku pro mladé“.

Náš text požaduje program evropské záruky pro mladé, který dá každému mladému člověku v EU právo dostat nejpozději po čtyřech měsících nezaměstnanosti nabídku práce, odborné přípravy, dalšího vzdělávání nebo kombinace práce a vzdělávání.

Také navrhuje přijmout evropskou chartu s minimálními normami týkajícími se praxí.

Parlament rovněž požadoval rozšíření Evropského sociálního fondu s cílem využít alespoň 10 % dostupných prostředků na projekty pomáhající mladým lidem.

Dohodlo se vytvoření stálé pracovní skupiny EU pro mladé lidi, která má sledovat a podporovat vývoj zaměstnávání mladých.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zelení byli s výsledkem vyjednávání velice spokojeni.

Odkaz(y)
Videa
TISK A AKCE
VÝBOR:EMPL

Procedure:Own-initiative procedure

Odkaz(y):2009/2221(INI)

Zpravodaj ::Emilie Turunen (GREENS/EFA)

Za Zelené::Emilie Turunen

Schváleno::06/07/2010

Staff contact:Philine Scholze (Email)
1 of 1
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?