Úvod

TÄ›šit se z kulturní rozmanitosti

Kulturní výmÄ›na a kulturní emancipace posilují mír v EvropÄ› a otevírají všem Evropanům nové obzory. Politikou skupiny Zelených a Evropské svobodné aliance je udržovat a posilovat výmÄ›nu v oblasti kultury a vzdÄ›lávání – a požadovat pro ni nezbytné rozpočtové zdroje. 

RozšíÅ™ení a zdokonalení internetu v posledních letech stále více usnadňuje pÅ™ístup ke kulturním dílům, jejich sdílení a využívání. Kdo tento trend brzdí, staví pÅ™ekážky do cesty kreativitÄ› a inovacím. EU zároveň musí najít způsob, jak všechny tvůrčí umÄ›lce spravedlivÄ› odměňovat za jejich práci.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v ÄeštinÄ› > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdÄ›lení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
©jorge paredes

Lepší přístup na trh práce pro mladé lidi a spravedlivé praxe

Vysoká míra nezamÄ›stnanosti mladých lidí patÅ™í k nejnaléhavÄ›jším...

Více

@Barbu doru

Online distribuce filmů a hudby v Evropské unii

Evropský trh pro online distribuci filmů a hudby je roztÅ™íštÄ›ný.

NapÅ™....

Více