Úvod

ZajištÄ›ní naší klimatické a energetické budoucnosti

 

Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance dÄ›lá politiku, která by mÄ›la zabránit dalšímu zhoršování už dnes patrných klimatických zmÄ›n.

Chceme, aby Evropa pÅ™ešla na obnovitelné zdroje energie a aby rozumnÄ› omezila svou celkovou spotÅ™ebu energie. Již nyní je technicky možné vymÄ›nit závislost na ropÄ› za obnovitelné energie a zároveň opustit jadernou energii i ponechat bÅ™idlicový plyn v zemi.

Tento obrat v energetice by byl investicí do budoucnosti Evropy šetrnou k životnímu prostÅ™edí. Dal by nový podnÄ›t všem hospodáÅ™ským odvÄ›tvím, průmyslu i dopravÄ› nebo zemÄ›dÄ›lství. Evropská průmyslová odvÄ›tví by se tak stala odolnÄ›jší vůči krizím a mohly by vzniknout miliony nových pracovních míst.

Proto na EU naléháme, aby se v mezinárodních jednáních o klimatu ujala ambiciózní vedoucí úlohy.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v ÄeštinÄ› > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdÄ›lení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
Opatření pro větší energetickou účinnost

Opatření pro větší energetickou účinnost

Pokud EU nepÅ™ijme žádná opatÅ™ení ke snížení spotÅ™eby energie, bude stále...

Více

Zátěžové testy jaderných elektráren

Zátěžové testy jaderných elektráren

Jaderná katastrofa ve FukušimÄ› znovu ukázala, že jaderná energie je nevyhnutelnÄ› spjata s...

Více

KAMPANÄš