Stop climate change - play your part

Získejte nejnovější zprávy o klimatu, politice a mezinárodních jednáních na naší internetové stránce věnované kampaním.


 

 

Food culture 

Jídlo má zásadní význam pro náš život, zdraví i blaho. Kvalitní jídlo je politická otázka. Podpořte nás v boji za osvícenější veřejnost, za větší osobní angažovanost a participativní demokracii ve prospěch lepší potravinové politiky v celé Evropě.

 

 

 

Green New Deal

Tzv. Zelená modernizace (Green New Deal) je komplexní odpovědí Zelených na současnou hospodářskou, sociální a ekologickou krizi. Na této internetové stránce najdete příklady úspěchů, modely osvědčených postupů a studie.


 

 

Respect my Privacy

V době, kdy do rozhodující fáze dospívá reforma předpisů EU v oblasti ochrany údajů a kdy se během probíhajících vyjednávání o dohodě mezi EU a USA objevily nové případy špionáže ze strany amerických orgánů, spustili Zelení kampaň na ochranu údajů.

 


 

Green TEN-T

Má-li evropská dopravní politika skutečně přispět k boji proti klimatickým změnám, je nutné znovu otevřít otázku transevropské sítě (TEN-T) a dopravní politiky a uvažovat o nich s ohledem na hospodářskou, sociální a ekologickou udržitelnost a klimatické změny. 


 

 

Get Women On Board 

Rovné postavení žen a mužů je základním právem a jedním z hlavních cílů, k nimž se Evropská unie zavázala. Proto Zelení podporují závaznou kvótu pro ženy v dozorčích radách.


 

 

For a GMO-free Europe 

Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou celosvětovou hrozbou pro životní prostředí, zdraví, druhovou rozmanitost a dlouhodobé zabezpečení potravin. Evropští občané mají právo na životní prostředí a potraviny bez geneticky modifikovaných organismů.

 

 

YES WE STOP! 

Požadujeme: nezahajovat jednání o obchodní dohodě TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) mezi EU a USA, dokud se USA spolu s EU nezavážou k povinným standardům ochrany osobních údajů!


 

 

The flawed EU budget plan (2014-20) and the Greens/EFA alternative

6 důvodů k odmítnutí nynějšího stavu a 7 požadavků na lepší rozpočet EU.


 

 

Out and green

Ne ve všech evropských zemích máme stejnou svobodu účastnit se pochodů hrdosti. Neeeeeeejdelším virtuálním pochodem můžete podpořit organizátory a účastníky těchto pochodů. Dejte jim najevo, že nejsou v boji za práva leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů sami.