Úvod

Podpora zeleného hospodáÅ™ství a sociální spravedlnosti

V dobÄ› hospodáÅ™ské krize bojuje skupina Zelených a Evropské svobodné aliance za etické hospodáÅ™ství. DÄ›láme politiku pro lidi, kteÅ™í bÄ›hem krize pÅ™išli o práci, pro zamÄ›stnance a pro malé a stÅ™ední podniky s inovativními a udržitelnými obchodními modely.

Pokud jde o regulaci bank a zprůhlednÄ›ní finančních trhů, stojíme na stranÄ› spotÅ™ebitelů. Naše politika posiluje sociální rozmÄ›r EU: zasazujeme se o sociální spravedlnost a stejnou odmÄ›nu za stejnou práci a jsme proti liberalizaci služeb obecného zájmu, zvláštÄ› sociálních služeb a zdravotnictví. 

PÅ™ejeme si rozsáhlou hospodáÅ™skou a sociální zmÄ›nu, která umožní všem společnostem žít v blahobytu a respektovat pÅ™i tom meze naší planety.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v ÄeštinÄ› > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdÄ›lení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
©Niels Heidenreich

Evropský sociální fond (ESF)

V důsledku hospodáÅ™ské krize se zhoršila sociální situace Evropy. Ve vÄ›tšinÄ›...

Více

©Michael Scheinost

Druhý balíček ke správě hospodářských záležitostí (tzv. Two-pack, balíček dvou právních aktů)

Evropská hospodáÅ™ská krize jasnÄ› ukázala, že společná mÄ›na vyžaduje také...

Více

©Ken Teegardin

Vlastní kapitál bank (CRD IV)

Krize eura odhalila Å™adu nedostatků v evropském bankovním systému.Více

KAMPANÄš