a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Vlastní kapitál bank (CRD IV)

Krize eura odhalila řadu nedostatků v evropském bankovním systému.Většina bank provozuje riskantní obchodní modely bez dostatečného „kapitálového polštáře“. Nedokázaly tudíž přestát ani kratší otřesy na trhu.

Daňoví poplatníci nyní ručí obrovskými částkami za rizika bank, protože při vypuknutí krize neexistovaly zákonné předpisy, které by bankám nařizovaly řízený úpadek.

Variabilní struktura odměn pracovníků bank dopady riskantních obchodních modelů ještě zostřila. Propojením výplaty prémií s krátkodobými zisky vytvořily banky pobídky k vysoce riskantnímu investičnímu chování.

Jelikož všichni účastníci finančních trhů vycházeli z toho, že členské státy svým velkým bankám pomohou, za méně rizikové investice se obvykle pokládaly největší instituce. Měly tak navíc dlouhodobý prospěch z nižších úroků, než jaké měly menší banky, které jsou blíže klientům a mají užší vazbu na reálnou ekonomiku. Také kvůli tomu se nadále snáze zadlužují riskantními spekulacemi.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení se zasazují o přísnější regulaci finančního odvětví, aby banky opět sloužily hospodářství, a nikoli v první řadě svým zaměstnancům a akcionářům.

Chceme, aby mezi bankami panovala spravedlivá hospodářská soutěž. Proto by se už velkým bankám nemělo dovolovat, aby svůj kapitál vypočítávaly pomocí vzorců, které si přizpůsobily speciálně pro vlastní potřeby, aby zakryly své skutečné obchodní riziko. Menší banky tuto možnost nemívají, protože tyto vzorce jsou natolik nákladné, že se by se jim to nevyplatilo.

Požadujeme, aby všechny banky odkryly, jak si snižují daňovou zátěž využíváním mezer v zákonech a daňových rájů a jak obcházejí právní předpisy používáním stínových bank.

Prémie by měly být omezeny v určitém poměru k pevnému platu a pro představenstva bank by měla platit kvóta pro zastoupení žen.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo prosadit mnoho důležitých požadavků.

Zelený poslanec Philippe Lamberts proti sobě popudil londýnskou City, když prosadil, že prémie pro pracovníky bank obvykle nesmějí být vyšší než jejich pevný plat. Od té doby bývá ve finančním tisku s uznáním označován jako „muž, který omezil banky“.

Byla zvýšena minimální hranice kapitálové rezervy, přičemž velké banky kromě toho musí vykázat až 3,5 % svých vkladů v podobě, v níž jsou snadno prodejné a chráněné před ztrátou hodnoty.

Všechny banky musí zveřejňovat příjmy všech svých národních poboček a dceřiných společností, aby se dalo snadněji sledovat a potírat vyhýbání se daňovým povinnostem.

Kromě toho se budou v budoucnosti důsledněji kontrolovat interní vzorce pro výpočet kvóty rizikově váženého vlastního kapitálu.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zeleným se nepodařilo přesvědčit členské státy v Radě, že je třeba regulovat obchodní modely bank, aby se předešlo krizím.

Chtěli jsme zavést jednoduchou dluhovou brzdu pro banky, aby se zabránilo jejich předlužování. Také jsme chtěli zajistit transparentnost likviditních profilů bank, aby mohly orgány dohledu včas zasáhnout v případech, kdy se banky spoléhají na příliš krátkodobé, nejisté financování, aby mohly nést dlouhodobá rizika.

Zklamalo nás, že Evropská lidová strana (EPP) a liberálové (ALDE) odmítly náš návrh na vyšší podíl žen v řídících radách bank. Bankovnictví tak bohužel zůstává doménou mužů.

I nadále zůstává nejasné, jak velké banky pracují se stínovými bankami, protože mají sice informační povinnost vůči orgánům dohledu, ale smějí utajovat svá spojení se zajišťovacími fondy a jinými stínovými bankami.

Odkaz(y)
Videa
TISK A AKCE
VÝBOR:ECON

Procedure:Ordinary legislative procedure

Odkaz(y):2011/0203(COD), 2011/0202(COD)

Zpravodaj ::Othmar Karas (EPP)

Za Zelené::Philippe Lamberts

Schváleno::16/04/2013

Staff contact:David Kemp (Email)
1 of 1
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?

Access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms

Prudential requirements for credit institutions and investment firms