a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

První balíček ke správě hospodářských záležitostí (tzv. Sixpack, balíček šesti právních aktů)

Členské státy EU se v důsledku hospodářské krize rozhodly změnit maastrichtská kritéria a schválit šest nových právních aktů, tzv. Sixpack.

Tento balíček šesti právních aktů by měl vytvořit pravidla, která umožní posílit a prosadit rozpočtový dohled, snížit makroekonomickou nerovnováhu v eurozóně, zlepšit srovnatelnost státních rozpočtů a urychlit a vyjasnit postupy při nadměrném schodku.

Členské státy EU se tak pokusily posílit důvěru trhů ve státní dluhopisy, které vydávají.

 

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení se domnívají, že by EU měla umožnit snížení nezaměstnanosti v zemích se schodkem a zvýšení mezd v zemích s přebytkovými rozpočty.

K tomu by byla zapotřebí koordinovaná hospodářská politika.

Argumentujeme tím, že jako způsob předvídání a řešení krize eura se maastrichtská kritéria ukázala neúčinná.

Legislativní návrhy Komise nic nenapravují. Části balíčku spíše posilují politiku úsporných škrtů, kterou vlády členských států provádějí na mezivládním základě.

Jiné části balíčku zlepšují rozpočtový dohled, posilují zapojení sociálních partnerů a činí nesmělé kroky ve směru evropské koordinace státních rozpočtů.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo na několika místech zmírnit neoliberální procyklickou tendenci balíčku.

Trvali jsme na tom, aby opatření obsažená v těchto právních aktech neodporovala základním právům a respektovala kolektivní smlouvy.

Vnitrostátní parlamenty budou mít silnější spolurozhodovací práva, aby mohly lépe kontrolovat své vlády.

V doporučeních Rady členským státům se jako jeden z faktorů zohledňují negativní vedlejší dopady na hospodářství.

Také jsme prosadili, aby hodnocení bralo v potaz hospodářské cykly, a dokázali jsme tak zmírnit některé prvky nařízení o snížení dluhu členských států.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zeleným se nepodařilo změnit všeobecné zaměření tří textů balíčku.

Příslušní poslanci Evropské lidové strany (EPP) a skupiny liberálů (ALDE), kteří navzdory hospodářskému poklesu v mnoha členských státech požadovali více úsporných opatření, se v této věci mohli opřít o podporu svých frakcí.

Odkaz(y)
TISK A AKCE
VÝBOR:ECON

Procedures: Ordinary legislative procedure (mostly)

Odkaz(y):2010/0280(COD), 2010/0276(CNS), 2010/0278(COD), 2010/0279(COD), 2010/0281(COD), 2010/0277(NLE)

Zpravodaj ::Corien Wortmann-Cool (EPP), Diogo Feio (EPP), Sylvie Goulard (ALDE), Elisa Ferreira (S&D), Carl Haglund (ALDE), Vicky Ford (ECR)

Za Zelené::Sven Giegold, Philippe Lamberts

Schváleno::28.09.2011

Staff contact:Francisco Padilla (Email)
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?

Surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies

Budgetary surveillance in euro area

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area

Prevention and correction of macroeconomic imbalances

Implementation of excessive deficit procedure

Requirements for budgetary frameworks of Member States