a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Druhý balíček ke správě hospodářských záležitostí (tzv. Two-pack, balíček dvou právních aktů)

Evropská hospodářská krize jasně ukázala, že společná měna vyžaduje také společnou hospodářskou politiku.

Balíček dvou právních aktů (tzv. Two-pack) je legislativní soubor, který doplňuje balíček šesti právních aktů (tzv. Sixpack) ke koordinaci hospodářské politiky EU.

První nařízení balíčku dvou právních aktů se zabývá koordinací návrhů rozpočtů před jejich schválením vnitrostátními parlamenty. Druhé nařízení stanoví pravidla důkladnějšího dohledu EU v zemích eurozóny, které dostávají finanční pomoc.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Balíček dvou právních aktů byl dobrou příležitostí, jak částečně korigovat úsporné směřování balíčku šesti právních aktů i mezivládní smlouvy a záchranné balíčky.

Zelení zároveň považují balíček za příliš specializovaný a komplikovaný na to, aby občanům umožňoval demokratickou kontrolu evropské hospodářské politiky.

Nadále požadujeme větší zapojení občanské společnosti, udržitelnou hospodářskou politiku vstřícnou vůči hospodářskému růstu a solidaritu společenství zajištěnou eurobondy.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo získat podporu pro mnoho důležitých pozměňovacích návrhů.

Zajistili jsme, aby rozpočtová kontrola členských států ze strany Komise byla transparentnější. Musí se zapojit také sociální partneři a občanská společnost a je třeba zohledňovat sociální dopady opatření.

Podařilo se nám také přesvědčit většinu poslanců o výhodách společných evropských dluhopisů. Parlament hlasoval ve prospěch plánu směřujícího k zavedení eurobondů.

Byl přijat i náš požadavek na vytvoření fondu na podporu růstu v dobách krize.

Kromě toho jsme získali podporu pro úpravu doporučení ohledně hospodářské politiky, která vytváří příznivé podmínky pro hospodářský růst zemí, jejichž hospodářská situace se nadále zhoršuje.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zeleným se nepodařilo získat podporu pro to, aby do balíčku dvou právních předpisů byla zařazena závazná opatření, jako jsou cíle zaměstnanosti EU do roku 2020 a reformy směřující k udržitelnému hospodářství.

Chtěli jsme, aby vznikly vnitrostátní programy, které by zajistily větší soudržnost koncepce evropských hospodářských reforem.

Požadovali jsme také účinnější proticyklická opatření na podporu hospodářského růstu, byli jsme však přehlasováni poslanci Evropské lidové strany (EPP) a skupiny liberálů (ALDE).

Odkaz(y)
Videa
TISK A AKCE
VÝBOR:ECON

Procedure:Ordinary legislative procedure

Odkaz(y):2011/0385(COD), 2011/0386(COD)

Zpravodaj ::Jean Paul Gauzès (EPP), Elisa Ferreira (S&D)

Za Zelené::Sven Giegold, Philippe Lamberts

Schváleno::12/03/2013

Staff contact:Francisco Padilla (Email)
1 of 1
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?

Economic and budgetary surveillance of Member States with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area

Monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area