Úvod

Podpora zeleného hospodářství a sociální spravedlnosti

V době hospodářské krize bojuje skupina Zelených a Evropské svobodné aliance za etické hospodářství. Děláme politiku pro lidi, kteří během krize přišli o práci, pro zaměstnance a pro malé a střední podniky s inovativními a udržitelnými obchodními modely.

Pokud jde o regulaci bank a zprůhlednění finančních trhů, stojíme na straně spotřebitelů. Naše politika posiluje sociální rozměr EU: zasazujeme se o sociální spravedlnost a stejnou odměnu za stejnou práci a jsme proti liberalizaci služeb obecného zájmu, zvláště sociálních služeb a zdravotnictví. 

Přejeme si rozsáhlou hospodářskou a sociální změnu, která umožní všem společnostem žít v blahobytu a respektovat při tom meze naší planety.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v češtině > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdělení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
©huntz

První balíček ke správě hospodářských záležitostí (tzv. Sixpack, balíček šesti právních aktů)

Členské státy EU se v důsledku hospodářské krize rozhodly změnit maastrichtská...

Více

©Niels Heidenreich

Evropský sociální fond (ESF)

V důsledku hospodářské krize se zhoršila sociální situace Evropy. Ve většině...

Více

©Michael Scheinost

Druhý balíček ke správě hospodářských záležitostí (tzv. Two-pack, balíček dvou právních aktů)

Evropská hospodářská krize jasně ukázala, že společná měna vyžaduje také společnou...

Více

©Ken Teegardin

Vlastní kapitál bank (CRD IV)

Krize eura odhalila řadu nedostatků v evropském bankovním systému.Více

KAMPANĚ