a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Zdraví medonosných včel a jejich chov

V posledních deseti letech se stav včelstva každým rokem snížil téměř o třetinu.

Tento jev má dvě hlavní příčiny: monokultury a hromadné používání pesticidů v intenzivním zemědělství.

Medonosné včely a jiní volně žijící opylovači mají přitom velký význam pro produkci našich potravin. Bez včel by značně ubylo opylování a bez opylování by bylo celé zemědělství prakticky nemyslitelné.

Medonosné včely jsou rovněž spolehliví ukazatelé zdraví zemědělských ekosystémů.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

elení chtějí zavést zákaz pesticidů, jako jsou neonikotinoidy, které se ukázaly jako škodlivé pro včely.

Rizika spatřujeme také v pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Šíření jejich pylu ani trasy včel nejsou předvídatelné, takže med může být snadno kontaminován geneticky modifikovaným pylem. V zájmu ochrany včelařů proto požadujeme uplatňování zásady předběžné opatrnosti a zásady původce.

Chceme, aby se rychle uskutečnil přechod k udržitelnému zemědělství, jež bude šetrné ke včelám a nebude celé krajiny přeměňovat v monokultury.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zelení úspěšně prosadili zákaz nejjedovatějších pesticidů, které jsou pro včelstva smrtelné.

Některé neonikotinoidy se již nesmějí používat.

Důležité také bylo, že díky jednáním v Parlamentu vznikly nové aliance mezi skupinami a že se do jednání zapojily ekologické nevládní organizace a tradiční konzervativní svazy včelařů, což je obzvlášť významné.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zelení litují toho, že se jedná pouze o dílčí zákaz.

Parlament nepodpořil naše nejdůležitější požadavky, tedy nepovolovat další GMO a prosadit přechod od monokultur k diverzifikovanějšímu zemědělství.

Odkaz(y)
Videa
TISK A AKCE
VÝBOR:AGRI

Procedure:Own-initiative procedure

Odkaz(y):2011/2108(INI)

Zpravodaj ::Csaba Sándor Tabajdi (S&D)

Za Zelené::José Bové

Schváleno::15/11/2011

Staff contact:Andrzej Nowakowski (Email)
1 of 1
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?