a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Zákaz geneticky modifikovaných plodin ze strany členských států

Jelikož evropské zemědělství patří k největším na světě, pokoušejí se nadnárodní zemědělské společnosti získat přístup na trh s geneticky modifikovanými organismy (GMO).

V EU bylo dlouho povoleno pěstovat pouze dvě geneticky modifikované kultury, kukuřici MON810 společnosti Monsanto a brambory Amflora společnosti BASF. V obou případech se některé členské státy rozhodly pěstování daného druhu na svém území zakázat.

Právní základ tohoto rozhodnutí je však sporný. Cílem návrhu Komise bylo zachovat stávající systém povolení na úrovni EU, ale umožnit členským státům zakázat pěstování geneticky modifikovaných plodin na svém území.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení považují GMO za nezanedbatelné a nekontrolovatelné riziko pro životní prostředí.

Jejich údajné výhody, které udávají nadnárodní zemědělské společnosti, jenom zastírají zištné zájmy těchto podniků. Jejich žaloby proti těmto zákazům jasně ukazují, že jim jde především o podíly na trhu, a nikoli o důvěru a bezpečnost spotřebitelů.

GMO vznikly s cílem, aby pozměněné rostliny buď samy vytvářely jed proti škůdcům, nebo aby byly odolné vůči pesticidům. Zemědělcům to má usnadnit práci.

Studie však prokázaly, že spolu s pěstováním geneticky modifikovaných plodin narůstá používání pesticidů a že škůdci i plevel se stávají vůči příslušným postřikům rezistentní. Nekontrolovatelné šíření pylu, semen a rostlin kontaminuje jiné pěstební plochy, takže už pak nikdo nebude vědět, které plodiny jsou a které nejsou geneticky modifikované.

GMO jsou patentovány, a zemědělci jsou tak závislí na určitých producentech osiva a příslušných pesticidů, což dále zvyšuje moc nadnárodních společností v zemědělství. Pěstování GMO a používání pesticidů poškozuje druhovou rozmanitost. Ze všech těchto důvodů nechceme v EU žádné GMO.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo prosadit několik postupných zlepšení. K našim hlavním úspěchům patří to, že členské státy nyní mohou uvádět více důvodů zákazu GMO. Patří k nim pochybnosti ohledně ochrany životního prostředí, ohrožení druhové rozmanitosti, nebezpečí rezistence vůči pesticidům či socioekonomická rizika.

Podařilo se nám rovněž zajistit, že všechny členské státy musí zavést opatření proti kontaminaci, aby zabránily nekontrolovanému šíření pylu. Dále sem patří systém ručení podle zásady původce. Musí se zdokonalit analýzy rizik na úrovni EU a musí být zajištěn volný přístup k údajům za účelem nezávislého výzkumu.

Nyní je návrh zablokován v Radě, protože se členské státy nedokážou shodnout.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zelení chtějí zavést všeobecný zákaz GMO v celé EU, a proto jsme iniciativu Komise od počátku nemohli schvalovat.

Kromě toho se nám při vyjednávání v Parlamentu nepodařilo zabránit několika změnám, které návrh zhoršily. Jde například o požadavek, že se před zákazem musí provést povinná analýza nákladů a přínosů, nebo že zákazy musí mít jen časově omezenou platnost, po jejímž skončení se musí obnovit.

Odkaz(y)
Videa
TISK A AKCE
VÝBOR:ENVI

Procedure:Ordinary legislative procedure

Odkaz(y):2010/0208(COD)

Zpravodaj ::Corinne Lepage (ALDE)

Za Zelené::Margarete Auken, Bart Staes

Schváleno::05/07/2011

Staff contact:Corinna Zerger (Email)
1 of 2
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?