a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Tržní síla v potravinovém řetězci

Nadnárodní podniky působící v oblasti zemědělského zpracovatelského průmyslu, řetězce supermarketů a velkoobchodníci zvyšují koncentraci trhu s potravinami v EU.

Kvůli své slabé vyjednávací pozici nemohou zemědělci požadovat za své produkty více peněz, což se však neprojevuje nižšími spotřebitelskými cenami.

Předložené usnesení mělo navrhnout opatření k boji proti deformujícím dopadům koncentrace trhu.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení jsou znepokojeni dominantním postavením malé skupiny nadnárodních zemědělsko-průmyslových společností a řetězců supermarketů. Jejich nepřiměřená moc na trhu poškozuje zemědělce i spotřebitele, protože výrobní ceny klesají, ale výrobky v regálech se přesto neprodávají výhodněji.

Požadujeme prověření ziskových marží v potravinovém řetězci.

Narušení hospodářské soutěže v rámci potravinového řetězce na celosvětové úrovni vede ke zdražování základních potravin, zvlášt pšenice.

To zase prohlubuje problém hladu v nejchudších zemích světa.

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zeleným se podařilo při vyjednáváních obhájit některé zásadní požadavky.

Patří k nim opatření pro větší transparentnost, pro spravedlivou hospodářskou soutěž a proti dumpingu a jiným formám zneužívání postavení a moci na trhu.

Parlament odhlasoval požadavky proti spekulacím s potravinami a na lepší kontrolu kvality potravin.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Celkově byli Zelení s výsledkem jednání spokojeni.

Odkaz(y)
TISK A AKCE
VÝBOR:AGRI

Procedure:Own-initiative procedure

Odkaz(y):2009/2237(INI)

Zpravodaj ::José Bové (GREENS/EFA)

Za Zelené::José Bové

Schváleno::07/09/2010

Staff contact:Hannes Lorenzen (Email)
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?